avtale inngått utenom faste forretningslokaler

uttrykk

full

off-premises contract