avklaringsmøte

substantiv

full

clarification meeting