avgift på elektrisk kraft

substantiv

full

electricity consumption tax