avfallsdisponering

substantiv

full

waste disposal