avdelt søknad

uttrykk

full

divisional application