Arbeids- og sosialdepartementet

egennavn

full

Ministry of Labour and Social Affairs