åpne konkurs

uttrykk

full

commence bankruptcy proceedings