ansvarlig utførende

uttrykk

full

responsible contractor