ansvarlig søker

uttrykk

full

responsible applicant