ansvarlig kontrollerende

uttrykk

full

responsible controller