anslag mot infrastruktur

uttrykk

full

attack on infrastructure