ansiennitetsprinsipp

substantiv

full

seniority principle