ansettelse på prøve

substantiv

full

employment on a trial basis