Annet foretak ifølge særskilt lov

uttrykk

full

Other business enterprise in accordance with special legislation