anken ble fremsatt innenfor fristen

uttrykk

full

the appeal was lodged in time