angrep på en internasjonalt beskyttet person

uttrykk

full

attack on an internationally protected person