angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet

uttrykk

full

attack on the activities of the highest state bodies