Andre enkeltpersoner som registreres i tilknyttet register

uttrykk

full

Other individuals registered in affiliated register