anbudsspesifikasjon

substantiv

full

tender specification