alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom

uttrykk

full

serious outbreak of a communicable disease which endangers public health