alvorlig hendelse

uttrykk

full

serious incident