alvorlig forstyrrelse på det nasjonale transportmarked

uttrykk

full

serious disturbance of the internal transport market