alminnelige erstatningsrettslige regler

uttrykk

full

ordinary rules governing damages