allmennprevensjon

substantiv

full

general deterrence