alkoholsvak drikk

uttrykk

full

low-alcohol beverage