aksjeeierrettighet

substantiv

full

shareholder right