advokat med møterett for Høyesterett

uttrykk

full

lawyer with supreme court rights of audience