administrativ overføring

uttrykk

full

administrative transfer