administrasjonsreserve

substantiv

full

administration reserve