adgang (til fysisk eiendom)

substantiv

full

access