Lov om straffebestemmelser for utenlandske militærpersoner som er internert her i riket under krig mellem fremmede magter

egennavn

full

Act relating to penal provisions applicable to foreign military personnel interned in the realm during war between foreign powers