Prokurist

Substantiv

neolog

registered attorney-in-fact