Kernbeschränkung

Substantiv

full

hardcore restriction